200 jaar militaire muziek

dec 21, 2018

Op de kop af 200 jaar geleden ondertekende koning Willem I het Koninklijk besluit ‘Nationale Militie’. Hierin werd voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de oprichting van 17 regimenten Infanterie vastgelegd, elk met een eigen muziekkorps.

Dit is de historische basis voor een groot deel van de huidige militaire muziek. Zo onstond bijvoorbeeld de Johan Willem Friso Kapel, die in 2005 fuseerde met de Koninklijke Militaire Kapel waarna de KMKJWF ontstond. Ook de Belgische Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen heeft rechtstreekse wortels bij één van deze muziekkorpsen.

Tentoonstelling Voorwaarts MarsMUZIEK

In het Nationaal Militaire Museum is vanaf volgende maand een compacte expositie over 200 jaar Militaire Muziek. Een bijzondere tentoonstelling: die moet je horen. Naast bijzondere objecten zoals oude instrumenten, schilderijen en prenten zijn er oude film- en geluidsopnames te belsuisteren.

De tentoonstelling bevat de thema’s: Van signalen tot muziek, De tijd van de regiments- muziekkorpsen 1819-1940, Muziek in krijgsgevangenschap 1940 – 1945, Na-oorlogse, verandering samenstelling orkesten, Groot Ceremonieel en Taptoe.

 

Op het slagveld

Willem I onderkende het belang van militair muziek als onderdeel van de krijgsmacht. Militaire muziek had in die tijd een nog zeer actuele functionele taak op het slagveld, maar de koning zag ook een rol als nationale vertegenwoordiger. Zo verwierf de militaire muziek een symbolische rol binnen Nederland, zijn krijgsmacht en het Koningshuis.

Militaire muziek draagt bij aan verbinding tussen het volk, de Nederlandse krijgsmacht en de koning. En dat is al 200 jaar zo.

De tentoonstelling in het Nationaal Militaire Museum is de zien van 14 januari tot eind september 2019

(tekst van Defensie)

 

Share This